Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

Διαφορές παραδοσιακής και σύγχρονης Ωριαίας Αστρολογίας


Βασικό κριτήριο για να διαφοροποιηθεί η παραδοσιακή από την σύγχρονη ωριαία αστρολογία ήταν η ανακάλυψη του εξωκρόνιων πλανητών (Ουρανός το 1781, Ποσειδώνας το 1846 και Πλούτωνας το 1930).